Paket KPR OCBC NISP


Bunga KPR OCBC NISP

Nama PaketFixed #1Masa Fixed #1 
OCBC NISP KPR Kendali 5 tahun Plafon > 2M6,99%5Kalkulator KPR
OCBC NISP Syariah MMQ KPR 3 tahun7,50%3Kalkulator KPR
OCBC NISP KPR Kendali 5 tahun7,75%5Kalkulator KPR
OCBC NISP KPR Take Over 5 tahun7,75%5Kalkulator KPR
OCBC NISP Syariah MMQ KPR 3 tahun7,99%3Kalkulator KPR