Paket KPR BTN Syariah 2019


Bunga KPR BTN Syariah 2019

Nama PaketFixed #1Masa Fixed #1 
KPR BTN Syariah 2020 murabahah Flat 5 Tahun12,75%5Simulasi KPR
KPR BTN Syariah 2020 murabahah Flat 6 Tahun12,90%6Simulasi KPR
BTN Syariah KPR 2020 murabahah Flat 5 Tahun (plafon < 200 juta)13,00%5Simulasi KPR
KPR BTN Syariah 2020 murabahah Flat 7 Tahun13,05%7Simulasi KPR
BTN Syariah KPR 2020 murabahah Flat 6 Tahun (plafon < 200 juta)13,15%6Simulasi KPR
KPR BTN Syariah 2020 murabahah Flat 8 Tahun13,20%8Simulasi KPR
KPR BTN Syariah murabahah Flat 10 Tahun13,20%10Simulasi KPR
BTN Syariah KPR 2020 murabahah Flat 7 Tahun (plafon < 200 juta)13,30%7Simulasi KPR
KPR BTN Syariah murabahah Flat 9 Tahun13,35%9Simulasi KPR
KPR BTN Syariah murabahah Flat 11 Tahun13,40%11Simulasi KPR
BTN Syariah KPR 2020 murabahah Flat 8 Tahun (plafon < 200 juta)13,45%8Simulasi KPR
BTN Syariah KPR murabahah Flat 10 Tahun (plafon < 200 juta)13,50%10Simulasi KPR
KPR BTN Syariah murabahah Flat 12 Tahun13,55%12Simulasi KPR
BTN Syariah KPR murabahah Flat 9 Tahun (plafon < 200 juta)13,60%9Simulasi KPR
BTN Syariah KPR murabahah Flat 11 Tahun (plafon < 200 juta)13,70%11Simulasi KPR
Bunga KPR BTN Syariah murabahah Flat 13 Tahun13,70%13Simulasi KPR
Bunga KPR BTN Syariah murabahah Flat 14 Tahun13,85%14Simulasi KPR
BTN Syariah KPR murabahah Flat 12 Tahun (plafon < 200 juta)13,90%12Simulasi KPR
Bunga KPR BTN Syariah murabahah Flat 15 Tahun14,00%15Simulasi KPR
Bunga BTN Syariah KPR murabahah Flat 13 Tahun (plafon < 200 juta)14,10%13Simulasi KPR
Bunga BTN Syariah KPR murabahah Flat 14 Tahun (plafon < 200 juta)14,30%14Simulasi KPR
Bunga BTN Syariah KPR murabahah Flat 15 Tahun (plafon < 200 juta)14,50%15Simulasi KPR